Rattenman Bart Weetjens zonder ratten

Ratten die een terrein in Mozambique doorsnuffelen, op zoek naar landmijnen. Ratten die in een lab in Tanzania speekselstalen besnuffelen, op zoek naar tbc-bacillen. Het werkt en er zijn al duizenden mensenlevens mee gered, al het is geen gezicht. Wie bedenkt zoiets? Bart Weetjens, een industrieel ontwerper uit Berchem.

artikel